Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Eitcon Oy (Y-tunnus: 0963580-3) Lokaritie 4 Rauma | eitcon ( at ) eitcon.com | www.eitcon.fi

 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
  Jukka Pietilä | +358 40 822 6666 | eitcon ( at ) eitcon.com

 3. REKISTERIN NIMI
  Eitcon verkkosivustorekisteri

 4. KÄYTTÖTARKOITUS

  Verkkosivujen rekisterin käyttötarkoituksena on verkkosivujen ylläpito, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Eitcon Oy:n verkkosivujen kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön luontiin järjestelmässä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut, sivujen katseluajat, vierailijan selain

 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Asiakasrekisterin tiedot ovat asiakkaan itsensä ilmoittamia. Henkilötiedot ovat milloin tahansa rekisteröityneen muokattavissa.

 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Eitcon Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin IT-järjestelmiin tallennetut tietokannat on suojattu huolellisesti. Tietokantoihin on pääsy vain avainhenkilöillä, joilta tietojen tarkasteluun vaaditaan vahva tunnistautuminen.